Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 1 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023

doc 2 trang hoangloanb 13/07/2023 1760
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 1 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_cuoi_ki_1_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2022.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 1 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023

  1. Câu 11. Cho hình lục giác như hình bên. Phát biểu nào sau đây sai? Tìm khẳng định sai. A B A. Ngày thứ hai trong tuần có 3 học sinh đạt điểm 10. F O C B. Ngày thứ ba trong tuần có 2 học sinh đạt điểm 10. C. Ngày thứ năm trong tuần có 5 học sinh đạt điểm 10. E D A. AB = BC = CD = DE = EF = FA. D. Ngày thứ sáu trong tuần có 1 học sinh đạt điểm 10. B. AD, BE, CF cùng cắt nhau tại một điểm. C. Sáu góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, F bằng nhau. Câu 15. Cho biểu đồ cột kép như sau: D. Hai tam giác FBC và FDC là tam giác đều. Câu 12. Mẫu hoạ tiết nào dưới đây có cả hình vuông và hình lục giác đều? A. B. Chọn khẳng định đúng. KHÔNG VIẾT KHÔNG C. D. A. Tổ 1 có số học giỏi Học kì 1 nhiều Học kì 2. Câu 13. Cho bảng như sau: Họ và tên Năm sinh B. Tổ 2 có số học giỏi Học kì 1 bằng Học kì 2. chéo này vào chỗ gạch chéo Thí sinh không viết Nguyễn Thanh Linh Đan 2018 VÀO ĐÂY Võ Hoàng Thanh Hà 2020 C. Tổ 3 có số học giỏi Học kì 1 nhiều Học kì 2. Nguyễn Quốc Khải Hoàng 2021 Huỳnh Đức Hiền 2009 D. Tổ 4 có số học giỏi Học kì 2 nhiều Học kì 1. Hoàng Nhựt Hải Duy Duy@gmail.com Dữ liệu không hợp lý trong bảng trên là Câu 16. Cho biểu đồ cột thể hiện tốc độ tối đa của một số loài động vật: A. 2018 B. Duy@gmail.com C. 2020 D. 2019 Câu 14. Cho biểu đồ tranh như sau: 3/4