Đề khảo sát chất lượng học kì I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Điện Biên

pdf 5 trang hoangloanb 14/07/2023 840
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kì I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Điện Biên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_i_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2022.pdf

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng học kì I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Điện Biên

  1. 2 a. 24.82 + 24.18 – 100 b) (-26) + 16 + (-34) + 26 c)1233952+−−. ( ) Câu 12: (2,0 điểm)Tìm số nguyên x, biết: a. 3 + x = - 8 b) (35 + x) - 12 = 27 c) 222320x −=47 Câu 13: (1,5 điểm ) Số học sinh của một trường có khoảng từ 400 đến 600 học sinh. Nếu xếp thành các hàng để chào cờ thì có thể chia đều số học sinh thành 12 hàng,15 hàng hoặc 18 hàng đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó? Câu 14: (2,0 điểm) 1. Vẽ hình chữ nhật với chiều dài bằng 5cm, chiều rộng bằng 3cm. 2. Một chiếc mặt bàn dạng hình thang cân có đáy lớn là 120 cm, đáy nhỏ là 60 cm, chiều cao 48cm. a) Tính diện tích mặt bàn hình thang cân đó. b) Khi họp nhóm, 6 chiếc bàn được ghép lại như hình vẽ. Tính diện tích mặt bàn của chiếc bàn ghép này. Câu 15: (0,5 điểm) Cho A = 20213 và B =2020 2021 2022 . Không tính cụ thể các giá trị của A và B, hãy so sánh A và B. BÀI LÀM
  2. Câu 12: (2,0 điểm)Tìm số nguyên x, biết: a) 2 + x = - 7 b) (20 + x) - 10 = 34 c) 222160x −=47 Câu 13: (1,5 điểm ) Số sách của lớp 6A quyên góp được có khoảng từ 100 đến 150 quyển sách. Nếu xếp vào giá sách mỗi ngăn 6 quyển, 10 quyển hoặc mỗi ngăn 12 quyển thì vừa đủ. Tính số sách của lớp 6A quyên góp được? Câu 14: (2,0 điểm) 1. Vẽ hình chữ nhật với chiều dài bằng 6cm, chiều rộng bằng 4cm. 2. Một chiếc mặt bàn dạng hình thang cân có đáy lớn là 130 cm, đáy nhỏ là 70 cm, chiều cao 45cm. a.Tính diện tích mặt bàn hình thang cân đó. b.Khi họp nhóm, 6 chiếc bàn được ghép lại như hình vẽ. Tính diện tích mặt bàn của chiếc bàn ghép này. Câu 15: (0,5 điểm) Cho P = 20223 và Q =2021 2022 2023. Không tính cụ thể các giá trị của P và Q, hãy so sánh P và Q. BÀI LÀM