Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm

pdf 6 trang hoangloanb 14/07/2023 580
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2022_2023_phong.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm

  1. ĩ ■ : t Câu 10: Cho hình vẽ. ___ _ ___ » X A B C y Trong các câu sau, câu nào đúng? A. Điểm B và điểm c nằm khác phía đối với điểm A. B. Điểm A và điểm c nằm cùng phía đối với điểm B c. Điểm A và điểm B nằm khác phía đổi với điểm c D. Điểm B nằm giữa điểm A và điểm c Câu 11. Cho hình vẽ. X A B y Trong các câu sau, câu nào sai? A. Tia Ax và tia Ay là hai tia đối nhau. B. Tia BA và tia By là hai tia đôi nhau. c. Tia Ax và tia By là hai tia đối nhau. D. Tia Bx và tia By là hai tia đối nhau. Câu 12: Lúc 6 giờ đúng kim phút và kim giờ trên mặt đồng hồ tạo thành góc: A. 0° B. 60° , c. 180° D. 90° PHẦN II. Tự LUẬN (7,0 điểm) Bài I (1,5 điểm) 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể): ' 7’ 5 u 7 8, 7 12 7 3 ■ 12 12 5 17 5 17 5 17 2. Bạn Lan nặng 43,5 kg, bạn Bình nặng 51,6 kg. Hỏi bạn Bình nặng hơn bạn Lan bao nhiêu kilôgam? Bài II (1,5 điểm). Tìm X, biết: a)x-X . “5 = -2 mb) _x+^H,3 = —"73 9 3 2 5 4 Bài III (1,5 điểm). Một cuốn sách có 240 trang. Ngày thứ nhất bạn Hà đọc I số trang của cuốn sách đó, ngày thứ hai bạn đọc nốt số trang còn lại. Hỏi: a) Ngày thứ nhât bạn Hà đọc bao nhiêu trang sách? b) Số trang sách bạn Hà đọc trong ngày thứ hai chiếm bao nhiêu phần trăm số trang sách của cuốn sách? Bài IV (1,5 điểm). Cho đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm. Lấy điểm c nằm giữa điểm A và điêm B sao cho AC - 2,5 cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng CB. b) Điểm c có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao? Bài V (ỉ, 0 điểm) a) Cô Mai gửi ngân hàng 20 triệu đồng với kì hạn một năm, lãi suất 6,8%/năm. Het kì hạn một năm, cô Mai rút được cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu tiền? b) Cho 5 = -ị+^-+^+ +^. Hãy chứng tỏ rằngB > 1. Hết Lưu ý: Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay (Giám thị coi không giải thích gì thêm)
  2. 13 —3 (l,5đ —x + — = — » 2 5 4 ) 1 -3 3 b 2X~ 4 5 0,25 1 -15 12 2X~ 20 20 1 _ -27 0,25 2X~ 20 Y - _27 • 1 x~ 20 :2 -27 ■Y 10 0,25 a Ngày thứ nhât, bạn Hà đọc sô trang sách là : 3 240-1 = 144 (trang) 0,5 (l,5đ Ngày thứ hai, bạn Hà đọc số trang sách là: ) b 240 - 144 = 96 (trang) 0,5 Số trang sách bạn Hà đọc trong ngày thứ hai chiếm số phần trăm số trang sách của cuốn sách là: — •100% = 40% 0,5 240 4 a 0,25 (l,5đ c ) Vì điểm c nằm giữa điểm A và điểm B nên: 0,25 AC + CB = AB Thay AC = 2,5 cm; AB = 5 cm, ta có: 2,5 + CB-5 CB = 5-2,5 CB = 2,5 cm 0,25 b Vì điểm c nằm giữa điểm A và điểm B 0,25 AC = CB = 2,5 cm 0,25 Nên điểm c là trung điểm của đoạn thẳng AB 0,25 a Số tiền cô Mai rút được cả gốc và lãi sau một năm là: 5 20 000 000.6,8% + 20 000 000 = 21 360 000 (đồng) 0,5 (1,0)