Đề cương ôn tập môn Toán Toán Lớp 6 - Chủ đề 2: Số thập phân

docx 3 trang hoangloanb 14/07/2023 1180
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Toán Toán Lớp 6 - Chủ đề 2: Số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_mon_toan_toan_lop_6_chu_de_2_so_thap_phan.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập môn Toán Toán Lớp 6 - Chủ đề 2: Số thập phân

  1. 12 5 12 9 5 7 4 5 4 2 1 g/ . . h/ i/ : 2 25 14 25 14 12 18 9 7 5 3 5 Câu 3. Thực hiện phép tính: 23 10 23 3 2 3 5 3 3 1 a/ . . b/ c/ 21 3 : 25 13 25 13 3 8 12 4 8 6 1 4 1 5 1 2 3 9 7 1 1 4 2 d) . . . e) : f) 3 . 2 7 2 7 2 7 4 5 10 6 2 3 5 Câu 4. Thực hiện phép tính: 7 8 7 5 7 2 5 7 2 3 1 5 2 a/ . . . b/ c/ .( 2 ) 19 11 19 11 19 11 2 6 3 4 4 6 3 15 4 15 5 15 2 1 5 3 5 1 3 1 d/ . . . e/ f/ .( 3 ) 23 7 23 7 23 7 2 1 2 4 6 6 4 2 7 9 7 3 7 1 1 3 7 4 1 2 3 g)   . h) i) .2 : 19 11 19 11 19 11 3 8 12 7 12 3 5 2 3 2 5 2 16 1 2 11 1 4 3 1 j)   . k) l) . :1 5 14 5 14 5 14 4 3 6 2 5 7 14 4 5 4 3 4 6 1 3 3 3 1 4 4 m) .  . n) : o) 2 . 9 7 9 7 9 7 2 5 7 8 3 3 3 DẠNG 2: Tìm x biết Câu 1. Tìm x biết 1 5 11 4 2 x 3 4 .x 6 2,8x 32 : 90 3 9 5 5 3 3 3 1 5 2 x x . 1 2 4 8 3 (0,3 x).2 5 2 4 5 1 7 1 13 x 1 x 5% 4 : x 2 8 2 40 5 3 2 7 1 2 x x 32% 0,25 : x 3 8 4 9 8 3 5 1 4 7 3 31 2 33 5 x 45%.x 2 1 4 : ( ) x 1 3 5 15 8 40 5 10 6 11 3 1 x 12 4 6