Đề kiểm tra định kì cuối kì I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2021-2022

docx 3 trang hoangloanb 14/07/2023 740
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì cuối kì I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_ki_i_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2021_20.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra định kì cuối kì I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2021-2022

  1. A. 116 m B. 6 m C. 84 m D. 58 m Câu 12: Một vườn rau hình vuông, có cạnh bằng 18m. Diện tích vườn rau bằng: A. 72m2 B. 324 m2 C. 36 m2 D. 18 m2 Câu 13: Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau: K G Tb K G Tb K Tb K G K Tb Có bao nhiêu bạn xếp loại trung bình ? (G: Giỏi, K: Khá, Tb: Trung bình). A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 14: Cho biểu đồ cột: Số học sinh thích chơi bóng bàn là bao nhiêu học sinh ? A. 10 B. 5 C. 2 D. 4 II. Tự luận (3 điểm) Câu 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính a) 32.61 + 32.39 b) 180:[120 – (15.22 + 30)] Câu 2 (0,5 điểm): Tìm x, biết: 4x – 20 = 36 Câu 3 (1 điểm): Học sinh khối 6 của trường THCS Lương Thế Vinh trong khoảng từ 350 đến 400 học sinh. Nếu xếp thành hàng 10, 20, 45 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6. Câu 4 (0,5 điểm): Người ta dự định sơn bức tường như hình vẽ, biết AB = 14m, AG = 2m, GE = 6m, ED = 4m. Tính diện tích cần sơn. Trang 2