Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng

doc 4 trang hoangloanb 14/07/2023 540
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2022_2023.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM CẨM GIÀNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2022 - 2023 Môn: TOÁN 7 Thời gian: 90 phút (HDC gồm có: 03 trang) Câu 1 (2,0 điểm). Ý Nội dung Điểm P = 2x 3 + 5x 2 + 2x + 7 0,25 Bậc là 3 0,25 a Hệ số cao nhất là 2 0,25 Hệ số tự do là 7 0,25 Thay x= 5 vào biểu thức: 4x2 2x 1 ta được: 0,5 A= 4.52 2.5 1 b = 4.25-10+1 0,5 = 91 Vậy giá trị của biểu thức A tại x = 5 là 91 Câu 2 (1,0 điểm). Ý Nội dung Điểm Biến cố A là biến cố chắc chắn 0,25 a Biến cố C là biến cố không thể 0,25 Biến cố B là biến cố ngẫu nhiên 0,25 b Xác suất để chọn được số nguyên tố là: 25% 0,25 Câu 3 (3,0 điểm). Ý Nội dung Điểm (3x+2)(2x-1) = 6x2 – 3x + 4x - 2 0,5 a = 6x2 + x - 2 0,5 (x 2 – 5x – 8) + (4x 2 + 2x – 3) b = x 2 - 5x – 8 + 4x 2 + 2x - 3 0,5 2 = 5x - 3x - 11 0,5 Q =5x.2x – x(7x – 5) + (12x4 + 20x3 - 8x2):(-4x2) Q = 10x2 – 7x2 + 5x – 3x2 – 5x + 2 0,5 c Q = 2 0,25 Vậy giá trị của biểu thức Q không phụ thuộc vào giá trị của 0,25 biến. Câu 4 (2,0 điểm). Ý Nội dung Điểm
  2. x 3là một nghiệm của A x . + Với x 2ta có: 2 4 A 2 2 2 A 2 1 6.A 2 0.A 3 A 2 0 x 2 là một nghiệm của A x . 0,25 Vậy đa thức A x có ít nhất 2 nghiệm phân biệt. Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa