Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Lâm Phú (Có đáp án)

doc 5 trang hoangloanb 13/07/2023 1640
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Lâm Phú (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_ki_ii_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2022_2023_truo.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Lâm Phú (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD&ĐT LANG CHÁNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II Trường THCS Lâm Phú MÔN: TOÁN 6 NĂM HỌC 2022 - 2023 ( Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề) I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm x 12 = 3,0điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án C D A B C B A D A B C D II.TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu Đáp án Điểm 1 2 1 2 3 a) 1 0,5 3 3 3 3 1 2 5 4 9 b) 0,5 2 5 10 10 10 3 9 3 5 3 25 c) . + . - . ; 7 11 7 11 7 11 13 0,25 (2,0 điểm) 3 9 5 25 = . + - 7 11 11 11 0,25 3 11 3 = . = ; 7 11 7 d) 2,86 . 3 + 3,14 . 4 – 6,01 . 5 + 32; = 8,58 + 12,56 – 30,05 + 9 0,25 = 0,09; 0,25 1 Số học sinh giỏi của trường là: 90  15 (học sinh). 0,5 6 Số học sinh khá của trường là: 40 0,5 14 90  40% 90  36 (học sinh). (2,0 điểm) 100 1 Số học sinh trung bình của trường là: 90  30 (học sinh). 0,5 3 Số học sinh yếu của trường là: 90 – (15 + 36 + 30) = 9 (học sinh). 0,5 5 1 a) - x = 2 3 3 0,5 5 7 x = - 3 3 -2 x = 3 4 13 0,5 b) . x = 15 5 5 (2,0 điểm) 13 5 x = . 5 4 13 x = 4 x 25 c) vì = suy ra x.5 = 25.3 hay x = 15 3 5 1 2 0,5 d) 4 : x = 1 . 5 5