Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nông Cống (Có đáp án)

doc 4 trang hoangloanb 14/07/2023 1221
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nông Cống (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_giua_hoc_ki_1_mon_toan_lop_6_nam_hoc.doc

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nông Cống (Có đáp án)

  1. Thí sinh không viết vào đường gạch chéo này Bài làm: . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Tổng A có 120 số hạng. Nhóm 3 số vào một nhóm ta được: A 7 72 73 74 75 76 77 78 79  7118 7119 7120 2 4 2 7 2 118 2 4 7. 1 7 7 7 . 1 7 7 7 . 1 7 7  7 . 1 7 7 1,0 đ 1,0đ 7.57 74.57 77.57  7118.57 57. 7 74 77  7118  57 Vậy A 57 Chú ý: 1. Giám khảo chấm căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm; nếu học sinh làm cách khác đúng thì tổ chấm thống nhất cho điểm tối đa theo thang điểm trên.