Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Phú Xuân (Có đáp án)

docx 7 trang hoangloanb 13/07/2023 1600
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Phú Xuân (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2022_2023_truon.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Phú Xuân (Có đáp án)

  1. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TOÁN 6 TT Chương/Chủ đề Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao SỐ - ĐAI SỐ 1 PHÂN Mở rộng phân số, Nhận biết: 2TN SỐ phân số bằng nhau (C1, C2) - Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên. - Nhận biết được số đối của một phân số. Thông hiểu - Hiểu được hai phân số bằng nhau So sánh phân số, Nhận biết: 2TN hỗn số dương (C3,C4) - Nhận biết được hỗn số dương, viết được hỗn số dương về phân số và ngược lại. Thông hiểu: - So sánh được hai phân số cho trước. Các phép toán về Thông hiểu: 1TN phân số, hai bài (C9) toán về phân số - Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số. - Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). 2,5TL Vận dụng: (C13a, C14, C15) - Tính được giá trị phân số của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phân số của số đó. 1TN (C5)
  2. UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 20222–2023 TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN Môn: Toán lớp 6 Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) I. TRẮC NGHIỆM. (3,0 điểm) Hãy chọn phương án đúng nhất: Câu 1. Cách viết nào sau đây cho ta một phân số? 3,5 6 1 10 A. B. C. D. 7 0 3 3,9 17 Câu 2. Số đối của phân số là phân số nào? 23 23 23 17 17 A. B. C. D. 17 17 23 23 1 Câu 3. Khi đổi hỗn số 3 thành phân số, ta được phân số nào sau đây là đúng? 2 5 7 2 2 A. B. C. D. 2 2 5 7 14 Câu 4: Phân số được viết dưới dạng hỗn số là số nào? 3 3 2 1 2 A. 4 B. 4 C. 11 D. 3 2 3 3 3 2 1 Câu 5: Phép toán được kết quả bằng bao nhiêu? 7 3 1 1 1 1 A. B. C. D. 10 10 21 21 Câu 6. So sánh -5,3 và -3,5 ta được kết quả nào là đúng? A. -5,3 = -3,5 B. -5,3 > -3,5 C. -5,3 < -3,5 D. -5,3 -3,5 Câu 7 : Kết quả của phép tính (-2,3).1,7 + (-2,3). 8,3 bằng bao nhiêu? A. 23 B. -23C. 100 D. 23,1 5 Câu 8. Viết phân số dưới dạng số thập phân, ta được kết quả là bao nhiêu? 1000 A. -0,5 B. -0,05 C. -0,005 D. -0,0005 1 Câu 9. 2 quả dưa hấu nặng 5 kg . Vậy quả dưa hấu nặng bao nhiêu kg ? 2 A. 12,5kg .B. 2,5kg. C. 5kg .D. 2kg .
  3. UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022–2023 Môn: Toán lớp 6 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II TOÁN – LỚP 6 I.TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm. I.TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đ/án C D B B D C B C D A D A II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Bài Lời giải Điểm 13 25 5 1 25 3 1 0,25 A :  (2,0đ) 12 3 4 12 5 4 5 1 0,25 4 4 6 3 0,5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 B 1 0,5 2 2 3 3 4 2022 2023 1 2022 B 1 0,5 2023 2023 14 3 1 a)x (2,0đ) 5 2 1 3 x 2 5 0,5 11 x 10 0,5 3 5 b) : x 4 8 3 5 x : 4 8 0,5 6 x 5 0,5 15 Phân số chỉ số trang sách đọc trong ngày thứ ba là: (1đ) 2 7 2 1 (số trang của cuốn sách) 0,5 5 15 15 2 Số trang của cuốn sách là: 20 : 150 (trang). 0,5 15