Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD&ĐT Nông Cống

doc 4 trang hoangloanb 14/07/2023 580
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD&ĐT Nông Cống", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_7_nam_hoc.doc

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD&ĐT Nông Cống

  1. Thớ sinh khụng viết vào đường gạch chộo này . . . . . . . . . . . .
  2. Cõu 4 a) Do AB  p và AB  q p Pq 0,5 đ (HS cú thể sử dụng hai gúc đồng vị bằng nhau) p ả ả 0 2 b) Ta cú D2 D1 70 ( đối đỉnh ) A D 1 0,5 đ à ả 0 70 Do p Pq nờn C1 D1 70 (so le trong) 0 0,5 đ Do Cà và Cả là hai gúc kề bự nờn 1 2 1 2 q Cà Cả 1800 1 2 B C ả 0 ả 0 0 0 C2 180 C 1 180 70 110 0,5 đ Cõu 5 Ta cú: 3x 5 0x ; 2y 5 208 0y ; (4z – 3)20 0 z 0,25 đ 3x 5 2y 5 208 (4z 3)20 0 x, y, z 0,25 đ Mà 3x 5 2y 5 208 (4z 3)20 0 208 20 3x 5 2y 5 (4z 3) 0 0,25 đ 5 x 3 3x 5 0 5 2y 5 0 y 2 4z 3 0 3 0,25 đ z 4 HS làm cỏch khỏc vẫn đạt điểm tối đa! Hết!