Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023

docx 3 trang hoangloanb 13/07/2023 1600
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_giua_hoc_ki_1_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2022_20.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023

  1. 1 8 x 3 5 Bài 9 : Tỡm tất cả cỏc số nguyờn x biết: 1 . 4 9 36 8 6 2 Bài 10: Một thựng đựng gạo. Lần thứ nhất, người ta lấy đi số gạo trong thựng. Lần thứ hai, người ta tiếp 5 tục lấy đi 25% số gạo đú. Hỏi trong thựng cũn lại bao nhiờu phần gạo? Bài 11: Bỏc Thu mua ba mún hàng ở một siờu thị. Mún hàng thứ nhất giỏ 125 000 đồng và được giảm giỏ 30% , mún hàng thứ hai giỏ 300 000 đồng và được giảm giỏ 15% , mún hàng thứ ba được giảm giỏ 40% . Tổng số tiền bỏc Thu phải thanh toỏn là 692 500 đồng. Hỏi giỏ tiền mún hàng thứ ba lức chưa giảm giỏ là bao nhiờu? Bài 12: Để lỏt gạch cho một khoảng sõn hỡnh vuụng của một cụng viờn, người ta dựng vừa đủ 1500 viờn gạch hỡnh vuụng cú cựng cỡ. Biết tổng diện tớch lỏt gạch là 240 m2 và diện tớch mạch ghộp khụng đỏng kể, hóy tớnh độ dài cạnh mỗi viờn gạch. Bài 13: Tỡm GTNN của biểu thức: 2 a) P 2x 4 5 b) E 2x 7 5 Bài 14: Tỡm GTLN của A x2 5 . PHẦN II: HèNH HỌC Bài 1: Cho hỡnh vẽ, biết: a / /b,c cắt a tại A , sao cho cãAa 40,d cắt b , sao cho Kã Bb 35,c cắt d tại K . Tớnh ãAKB ? à Bài 2 : Cho hỡnh vẽ biết: B3 80 à ả a) Tớnh số đo B1 và C2 b) Vẽ tia phõn giỏc Ct của Bã Cy , tia Ct cắt xx ở E . So sỏnh Bã CE và Bã EC . Bài 3 : Cho xã Oy 70. Trờn tia Ox lấy A . Vẽ tia At sao cho xảAt 70 (tia At nằm trong xã Oy) . a) Tia At cú song song với tia Oy khụng? Vỡ sao? b) Vẽ tia AH vuụng gúc với Oy (H thuộc Oy) . Chứng tỏ AH vuụng gúc với At . c) Tớnh số đo gúc OAH Bài 4 : Cho tam giỏc ABC cú Aˆ 40. Trờn tia đối của tia AC lấy điểm D . Trờn nửa mặt phẳng bờ AC khụng chứa điểm B vẽ tia Dx / /BC . Biết xãDC 70. a) Tớnh số đo gúc ACB b) Vẽ tia Ay là tia phõn giỏc của Bã AD . Chứng minh Ay / /BC . c) Kẻ AH  BC H BC . Chứng minh AH là tia phõn giỏc của Bã AC Trang 2