Đề ôn thi học kì 1 môn Toán Lớp 7 - Đề 1

docx 40 trang hoangloanb 14/07/2023 980
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề ôn thi học kì 1 môn Toán Lớp 7 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxde_on_thi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_7_de_1.docx

Nội dung text: Đề ôn thi học kì 1 môn Toán Lớp 7 - Đề 1

 1. Câu 9: Trong các số sau, số nào không có căn bậc 2? 2 A. B. 0 C. 0,3 D. -3 3 Câu 10: Số nào dưới đây là số vô tỉ: 2 A. 0,010010011 B. 0,(121) C. 144 D. ― 3 Câu 11:Cho hình vẽ, biết BC là tia phân giác của , = 360 .Số đo là: A C 0 0 A. 36 . B. 60 . 360 B D C. 720 D. 250. Câu 12:Điền vào chỗ trống: “Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị thì a và b song song với nhau.” A. kề nhau B. bù nhau C. phụ nhau D. bằng nhau Phần 2. Tự luận. (7,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Tính: 1 a) 4 2 ― 6 6 b) . ―3 + . ―1 7 4 7 8 11 3 c) 2 .9 35.162 Câu 2: (1,5 điểm)Tìm x, biết: 1 1 1 7 a) 7x b) x 4 4 3 4 4 c) Có bao nhiêu số thực x thỏa mãn | | = 5? 3 Câu 3: (1,0 điểm) Số xe máy của một cửa hàng bán được trong tháng 10 là 480 chiếc xe và bằng 2 số xe máy bán được trong tháng 9. Tính số xe máy cửa hàng đã bán trong tháng 9? Câu 4. (1,0 điểm) Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của tất cả học sinh lớp 7B cho bởi bảng thống kê sau: Khả năng tự nấu ăn Không đạt Đạt Giỏi Xuất sắc Số bạn tự đánh giá 18 12 3 7 a)Tính sĩ số lớp 7B. b) Tính tỉ lệ % của những bạn có khả nhăng tự nấu ăn xuất sắc so với sĩ số lớp. thuvienhoclieu.com Trang 2
 2. 7 1 | ― 4| = + 4 4 ⌊ ― 4⌋ = 2 ― 4 = 2 ℎ ― 4 = ― 2 = 6 ℎ = 2 2c Ta có | | = 5 suy ra = ± 5. Có 2 số là: ± 5 0,5 (0,5) 3 Số xe máy cửa hàng bán trong tháng 9 là: 1 3 2 480: = 480. = 320 2 3 Vậy số xe máy cửa hàng đã bán trong tháng 9 là 320 chiếc xe. 4a Sĩ số lớp 7B là: 18 +12 + 3 + 7 = 40(học sinh). 0,5 4b Tính tỉ lệ phần trăm những bạn có khả nhăng tự nấu ăn xuất sắc: 0,5 (7: 40).100% = 17,5% 5 5a Ta có : xy // mn(gt) 0,25 xy  d (gt) (0,75đ) 0,25 mn // d 0,25 5b Vì xy // mn nên 1 = 1 (đv) 0,5 0 0 (0,75đ) Mà 1 = 60 nên 1 = 60 0,25 0 5c Ta có: + 1 = 180 (kb) (0,5đ) + 600 = 1800 = 1200 0,25 0 Vì BK là Tia phân giác nên 120 퐾 = 퐾 = 2 = 2 = 600 Vậy 퐾 = 600 0,25 thuvienhoclieu.com Trang 4
 3. c 3 2 a 4A 1 1 2 b 4 B 3 µ µ µ µ A. A4 B4 (hai góc so le trong). B. A4 B2 (hai góc đồng vị). µ µ µ µ C. A2 B2 (hai góc trong cùng phía). D. A2 B2 (hai góc đồng vị). Câu 8. (NB) Theo số liệu biểu đồ bên dưới thì loài vật nuôi được yêu thích chiếm tỉ lệ cao nhất là: A. Cá B. Chó C. Mèo D. Chim Câu 9. (TH) Biết x2 49 thì x bằng: A. x 49 hoặc x 49 . B. x 49 . C. x 7. D. x 7 hoặc x 7. Câu 10. (TH) Nếu x 8 thì x =? A. -8 B. 64 C. 8 D. 16 Câu 11. (TH) Một cái bánh ngọt có dạng hình lăng trụ đứng tam giác, kích thước như hình vẽ. Thể tích cái bánh là: A.7 B.4 C.1 D.1 6cm 2 8 2 4 10cm m m 0 4 3 3 c c m m 8 cm 3cm 3 3 thuvienhoclieu.com Trang 6
 4. Câu 6. (NB) (0,5 điểm) Quan sát biểu đồ sau rồi trả lời câu hỏi: a) Tháng nào cửa hàng có doanh thu nhiều nhất? b) Vào tháng 4 doanh thu của cửa hàng là bao nhiêu? Câu 7. (0,25 NB + 0,5 VD) (0,75 điểm) Lớp trưởng khảo sát về các thể loại phim được yêu thích của các bạn trong lớp 7A và thu được bảng thống kê sau: Khoa học viễn Hoạt Thể loại phim Hành động Hài tưởng hình Số lượng bạn 7 8 15 10 yêu thích Từ bảng thống kê trên hãy cho biết: a) Lớp 7A có bao nhiêu học sinh tham gia cuộc khảo sát? b) Tính tỉ lệ % của số bạn yêu thích phim hài. 10cm Câu 8. (VDC) (1,0 điểm) Một vật thể có hình dạng như hình bên. Tính thể tích của vật đó. 8cm 5cm 3cm HẾT Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. thuvienhoclieu.com Trang 8
 5. Tỉ lệ phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường của các em 4 học sinh của một trường học. (0,5đ) Phương tiện Đi bộ Xe đạp Xe máy Ô tô 0,5 Tỉ lệ phần trăm 30% 45% 15% 10% 5 Giá của máy tính bảng sau khi giảm giá là 0,5 (0,5đ) 5000000.(1 0,08) 4600000 (đồng) 6 a) Tháng 12 cửa hàng có doanh thu nhiều nhất. 0,25 (0,5đ) b) Vào tháng 4 doanh thu của cửa hàng là 68 triệu đồng. 0,25 a) Số học sinh lớp 7A tham gia cuộc khảo sát là: 0,25 7 Có 7 + 8 + 15+ 10 = 40 học sinh tham gia khảo sát. (0,75đ) b) Tỉ lệ % của số bạn yêu thích phim hài 10.100% 0,5 25% 40 Thể tích của phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà đó là 8 1 1,0 (1,0đ) V 5.10.8 .3.10.8 315 54 520(cm3 ) 2 (Học sinh làm cách khác nhưng đúng vẫn được điểm của câu hỏi) Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I-ĐỀ 3 MÔN: TOÁN LỚP 7 Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây: Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai? 1 - 1 5 - 5 A. và là hai số đối nhau. B. Số đối của là . 3 3 7 - 7 2 2 2 2 C. và - là hai số đối nhau. D. Số đối của là . 3 3 7 - 7 2 - 5 25 Câu 2. Trong các số - 1 ; ; 0 ;5; có bao nhiêu số hữu tỉ dương? 3 - 13 4 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 3: Số nào sau đây là số vô tỉ: A. 5 thuvienhoclieu.com Trang 10
 6. D. 48 cm3 Câu 8:Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông ABC.DEF như hình vẽ. Biết AB = 4 cm , DF 5cm , CF 8cm .Cạnh BE có độ dài là: A. 4 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 8 cm Câu 9: Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là: A. Các hình bình hành. B. Các hình thang cân. C. Các hình chữ nhật. D. Các hình thoi. Câu 10: Hai góc kề bù trong hình là: A. Góc zAt’ và Góc zAt B. Góc zAt’ và Góc z’At C. Góc z’At’ và Góc zAt D. Góc zAz’ và Góc zAt y Câu 11. Tia phân giác của các góc xÔz là : z A. Ox B. Oy x C. Ot t O thuvienhoclieu.com Trang 12 m
 7. b/ Người ta muốn lót gạch bên trong lòng hồ (mặt đáy và 4 mặt xung quanh), biết mỗi viên gạch hình vuông có cạnh là 50 cm và mỗi thùng chứa 8 viên gạch. Hỏi để lót hết mặt trong của hồ thì cần mua bao nhiêu thùng gạch? Bài 3: (1,0 điểm) Thống kê số lượng sách trong tủ sách lớp 7A như sau: Loai sách Số lượng( quyển) Sách giáo khoa 80 Sách tham khảo 55 Truyện 122 Tạp chí 78 a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng. b) Tính tỉ lệ phần trăm của truyện trong tủ sách (làm tròn đến hàng phần trăm). Bài 4. (2,0 điểm) Cho hình vẽ sau: a) Chứng tỏ rằng: a // b 0 b) Tìm số đo góc A1 và góc B1 trong hình biết góc aAc =135 . c d 1350 A 2 a 1 1 B ĐÁP ÁN b I.TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đ/án B C A D B C B D C A B C II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm) thuvienhoclieu.com Trang 14
 8. (1đ) 12 . 5 . 3 = 180 (m3) 0,25 b/ Diện tích mặt trong của hồ bơi. 0,25 (12 + 5) .2 . 3 + 12 .5 = 162 (m2) 0,25 Diện tích 1 viên gạch 50 . 50 = 2 500 (cm2) = 0,25 (m2) 0,25 Số thùng gạch cần là: 162 : 0,25 : 8 = 81(thùng) 3 a/ Tiêu chí định tính : Sách giáo khoa, Sách tham khảo, truyện, Tạp chí (1.0đ) 0,5 Tiêu chí định lượng: các số 55, 80, 125, 78 b/ tỉ lệ phần trăm của truyện trong tủ sách: 122:(55+80+125+78).100% ≈ 36,42% 0,5 4a a ^ d 0,5 (0,5đ) b ^ d Þ a / /b 4b(1.5đ) Ta có : Â1 = Â2 ( 2 góc đối đỉnh) 0,75 0 Mà Â2 =135 0 Nên Â1 =135 Ta có a//b ˆ ˆ B1 = A2(2gócdv) ˆ 0 0,75 MàA2 = 135 ˆ 0 NênB1 = 135 Hết Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I-ĐỀ 4 MÔN: TOÁN LỚP 7 PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM(3,0 điểm) Câu 1: [NB - TN1] Kết quả của 16 là: A. -8 B. 8. C. 4 D. -4. Câu 2. [NB - TN2] Chọn khẳng định đúng: A. Số vô tỉ là số thập phân vô hạn tuần hoàn. B. π không phải là một số vô tỉ. C. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ. thuvienhoclieu.com Trang 16
 9. Câu 8. [NB - TN8] Biểu đồ đoạn thẳng trong hình bên biểu diễn Lượng mưa trung bình 6 tháng đầu năm của một địa phương năm 2020. Hãy cho biết Lượng mưa tăng trong những khoảng thời gian nào? A. 1 – 2; B. 3 – 4; C. 5 – 6; D. Cả B và C đều đúng. Câu 9: [TH - TN9] Giá trị của 262144 là: A. - 512 B. 512 C. 131072 D. - 131072 Câu 10: [TH - TN10] Một tủ gỗ có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ bên . Thể tích của chiếc tủ là: B. 44000 cm3 C. 600 000 cm2 D. 600 000 cm3 E. 44000 cm2 Câu 11. [TH - TN11] Cho hình 1. Khẳng định nào đúng: A. a // c. B. a // b // c. C. b // c. D. a // b. Câu 12. [TH - TN12] Cho hình bs 27, biết ¶ a // b. Số đo D2 là: A. 390. B. 1410. C. 300 D. 510. PHẦN 2. TỰ LUẬN(7,0 điểm) thuvienhoclieu.com Trang 18
 10. Câu 8. (0,5 điểm) [VD - TL9] Kết quả tìm hiểu về khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau: a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng. b) Dữ liệu trên có đại diện cho khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7C hay không? Câu 9. [TH - TL5] (0,75 điểm) Quan sát hình vẽ sau. Chứng minh đường thẳng m song song với đường thẳng n? Câu 10. [VDC - TL10] (1,0 điểm) Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu (ước đạt) 6,5 triệu tấn gạo, thu được 3,07 tỉ đô la Mỹ. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 21 biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu (tính theo tỉ số phần trăm). Dựa vào thông tin thu thập từ biểu đồ trên để trả lời các câu hỏi sau: a)Tính số lượng gạo trắng và số lượng gạo nếp được xuất khẩu năm 2020? b) Số lượng gạo trắng xuất khẩu nhiều hơn số lượng gạo thơm bao nhiêu phần trăm? Hết ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm. thuvienhoclieu.com Trang 20
 11. 3 1 2x 5 4 7 7 2x x 0,25 20 40 0,25 6 147 777,(7) ≈ 147 778 0,5 (0,5đ) 7 a/ Bảng thống kê này chưa hợp lí vì số học sinh lớp 7A3 tham gia 0,25 chạy vượt quá sỉ số của lớp hoặc tổng số học sinh tham gia chạy (0,75đ) của các lớp lớn hơn 70 . b/ Trong bảng thống kê trên, tỉ lệ phần trăm của mỗi loại sách đều nhỏ hơn tổng. Nhưng tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các loại sách bằng 120% > 100%. 0,5 Vậy dữ liệu trong bảng thống kê là chưa hợp lí. 8 a/ - Dữ liệu định tính là: khả năng bơi. - Dữ liệu định lượng là: số bạn nam. (0,5đ) 0,25 b/ - Dữ liệu trên chưa đại diện được cho khả năng bơi lội của học sinh cả lớp 7C vì đối tượng khảo sát còn thiếu các bạn nữ. 0,25 9 µ ¶ o 0,25 Ta có A3 B4 60 (0,75đ) µ ¶ 0,25 Mà A3;B4 là hai góc đồng vị a // b 0,25 10 a/ Số lượng gạo trắng được xuất khẩu : 6,5 . 45,2% = 2,938 (triệu tấn gạo) (1,0đ) 0,25 Số lượng gạo nếp được xuất khẩu : 6,5 . 9% = 0,585 (triệu tấn gạo) b/ Số lượng gạo thơm được xuất khẩu : 0,25 6,5. 26,8% = 1,742(triệu tấn gạo) Ta có : 2,938 - 1,742 = 1,196 Vậy số lượng gạo trắng xuất khẩu nhiều hơn số lượng gạo thơm 0,25 1,196 triệu tấn 0,25 Hết thuvienhoclieu.com Trang 22
 12. Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I-ĐỀ 5 MÔN: TOÁN LỚP 7 Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng. Câu 1: [NB - TN1] Căn bậc hai số học của 16 là: A. 8 B. –4 C. 4 D. –8 Câu 2. [NB - TN2] Số nào là số vô tỉ trong các số sau: 3 A. B. – 7 C. 0 D. –1,25 11 Câu 3. [NB - TN3] Cho  x  = 4 thì giá trị của x là: A. x = 4 B. x = –4 C. x = 2 hoặc x = –2 D. x = 4 hoặc x = –4 D’ A’ Câu 4: [NB - TN4] Quan sát lăng trụ đứng tứ giác ABCD. A’B’C’D’ ở hình bên. B’ C’ Cho biết mặt bên ABB’A’ là hình gì? D A. Hình thoi. B. Hình thang cân. A C. Hình chữ nhật. D. Hình bình hành. B C A Câu 5. [NB - TN5] Trong hình vẽ bên, tia phân giác của góc BAC là: A. Tia AB. B. Tia AC. B C D C. Tia AD. D. Tia DA. Câu 6: [NB - TN6] Hãy điền vào chỗ “ .” để được khẳng định đúng. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a đường thẳng song song thuvienhoclieu.com Trang 24
 13. A. hình 1. B. hình 2. C. hình 3. D. hình 4. A a Câu 12. [TH - TN12] Cho hình vẽ bên, biết a // b. Số đo x là: x 400 b 0 0 0 0 A. 140 . B. 40 . C. 20 D. 80 . B Phần 2. Tự luận. (7,0 điểm) 4 Câu 1: (0,5 điểm) [NB - TL1] Tìm số đối của các số thực sau: ; 2023 9 Câu 2: (0,5 điểm) [NB - TL2] Viết giả thiết, kết luận của định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau.” Câu 3: (0,75 điểm) [TH - TL3] Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ: 2 4 5 7 7 4 a)  b) (–6,7)9 : (–6,7)7 c) 9 9 7 Câu 4. (0,75 điểm) [TH - TL4] Dùng máy tính cầm tay để tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) a) 23 b) 124 c) 2023 Câu 5. (1,0 điểm) [VD - TL7] 8 2 8 11 4 2 1 b) Tính:  : b) Tìm x, biết: x 3 11 3 9 9 3 3 Câu 6. (0,5 điểm) [VD - TL8] Làm tròn số 98 176 244 với độ chính xác 5 000. Câu 7. (0,75 điểm) [TH - TL6] Xét tính hợp lí của các dữ liệu trong mỗi bảng thống kê sau: A c) b) 3 2 a 4 400 1 0 3 2 40 b 4 1B A 3 2 a 4 thuvienhoclieu.com Trang 26400 1 0 3 2 40 b 4 1B
 14. Câu Lời giải Điểm 1 4 4 0,25 - Số đối của: là (0,5đ) 9 9 - Số đối của: 2023 là – 2023 0,25 2 - Giả thiết: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng 0,25 khác (0,5đ) - Kết luận: chúng song song với nhau 0,25 4 5 3 7 7 7 0,25 a)  = (0,75đ) 9 9 9 0,25 b) (–6,7)9 : (–6,7)7 = (–6,7)2 2 5 10 4 4 0,25 c) = 7 7 4 a) 23 4,80 0,25 b) 123 11,09 (0,75đ) 0,25 c) 2023 44,98 0,25 5 8 2 8 11 8 2 8 9 8 2 9 8 8 a)  :    1 (1.0đ) 3 11 3 9 3 11 3 11 3 11 11 3 3 0,5 4 2 1 2 4 1 2 1 1 b) x x x x 9 3 3 3 9 3 3 9 6 0,5 6 98 476 244 98 180 000 với độ chính xác 5000 0,5 (0,5đ) 7 a) Bảng thống kê này chưa hợp lí vì số học sinh lớp 7A3 tham gia chạy vượt 0,25 quá sỉ số của lớp hoặc tổng số học sinh tham gia chạy của các lớp lớn hơn (0,75đ) 70 . b) Bảng thống kê này chưa hợp lí vì tỉ lệ % học sinh xếp loại tốt nghiệp không thể vượt quá 100% và tổng các loại phải đúng bằng 100% 0,5 8 a) - Dữ liệu định tính là: khả năng tự nấu ăn. 0,25 - Dữ liệu định lượng là: số bạn nữ tự đánh giá. (0,5đ) b) Dữ liệu trên chưa đại diện được cho khả năng tự nấu ăn của học sinh cả lớp 7B vì đối tượng khảo sát còn thiếu các bạn nữ. 0,25 thuvienhoclieu.com Trang 28
 15. 1 1 3 - 3 A. .B. - . C. D. . 2 2 5 5 Câu 6. 3,5 bằng: A. 3,5 B. -3,5 C. 3,5 hoặc -3,5 D. cả ba câu trên đều sai Câu 7. Hình hộp chữ nhật ABCD.A 'B 'C 'D ' có một đường chéo tên là: B C A D B' C' A' D' A. A 'D '.B. BB ' .C. D 'C ' .D. BD '. Câu 8. Cho hình lăng trụ đứng tam giác như hình bên. Mặt đáy của lăng trụ đứng là: A.ABDE .B. ADFC .C.MNPQ. D. ABC . Câu 9. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như hình bên. Khẳng định nào sau đây là sai: A.NF = 7cm .B. QP = 4cm . C. Mặt đáy là MNPQ .D. MH = 7cm . Câu 10. Chọn câu đúng nhất: Hai góc đối đỉnh có trong hình là: ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ A. O1 và O4 .B. O1 và O2 .C. O1 và O3 .D. O1 và O3 ; O2 và O4 0 Câu 11. Chọn câu đúng nhất:Cho số đo góc Ô1 = 50 , thì số đo góc Ô3 là: A. 400 thuvienhoclieu.com Trang 30
 16. a/ Tìm tia phân giác của nOˆx . b/ Cho mOˆx 300 . Tính nOˆx Bài 6 (1.0 điểm). Cho hình vẽ bên, biết hai đường thẳng m và n song song với nhau. Tính số đo các góc B1, B2 , B3 , B4 . Hết ĐÁP ÁN I.TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đ/án A C B D B A D D D D B A II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Bài Lời giải Điểm 3 1a 16 1 4 7 (0,75đ 49 2 7 8 ) 4 1 4 7 0,25 7 8 7 8 0,25 1 7 8 8 0,25 1 thuvienhoclieu.com Trang 32
 17. 3b Diện tích 1 viên gạch: 0,25 0,5.0,5 0,25 (m2) (0,5đ) Số viên gạch ít nhất cần để lát lòng hồ bơi: 162 : 0,25 648 (viên) 0,25 4a Lớp 7A có 0 0 3 1 6 8 12 5 6 2 43 (học sinh) 0,5 (0,5đ) 4b Điểm 7 có nhiều học sinh đạt nhất 0,5 (0,5đ) 5a Tia phân giác của nOˆx là tia Ot 0,25 (0,25đ ) 5b Ta có: nOˆx mOˆx 1800 (Kề bù) 0,25 (0,75đ nOˆx 300 1800 0,25 ) nOˆx 1500 0,25 6 µ · 0,25 Ta có B1 BAm 80 (hai góc so le trong). (1,0đ) 0,25 µ ¶ ¶ µ Lại có B1 kề bù với B2 B2 180 B1 120 . 0,5 ¶ ¶ µ µ B4 B2 120 (đối đỉnh) và B3 B1 80 (đối đỉnh) Thuvienhoclieu.Com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I-ĐỀ 7 MÔN: TOÁN LỚP 7 thuvienhoclieu.com Trang 34
 18. C. có 3 đường thẳng. D. có vô số đường thẳng. Câu 7. [NB - TN7] . Quan sát hình vẽ . Cho biết tỉ lệ % xếp loại học lực Khá của học sinh lớp 7? A. 10%.B. 20%. C. 25% .D. 45%. Câu 8. [NB - TN8] . Quan sát hình vẽ. Cho biết số ly trà sữa bán ngày thứ 5? A. 35 B. 20. C. 48. D. 42 Câu 9: [TH - TN9] giá trị của 103041 là: A. - 321 B. 103041 C. -103041 D. 321 Câu 10: [TH - TN10] Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông ABC.DEF như hình vẽ. Biết DE 6 cm, EF 8cm, CF 12 cm . Thể tích của hình lăng trụ đứng này là: F. 882 cm3 B. 288 cm2 C. 336 cm3 D. 576 cm2 Câu 11. [TH - TN11] Cho hình vẽ. Cặp góc A1, B1 là cặp góc: thuvienhoclieu.com Trang 36
 19. Câu 8. (0,5 điểm) [VD - TL9] Thống kê về các loại lồng đèn mà các bạn học sinh lớp 7A làm được để trao tặng cho các trẻ em khuyết tật nhân dịp tết Trung thu được cho trong bảng dữ liệu sau: e) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng. f) Tính tổng số lồng đèn các loại mà các bạn lớp 7A đã làm được Câu 9. [TH - TL5] (0,75 điểm) Quan sát hình vẽ sau. Giải thích vì sao a song song với b? Câu 10. [VDC - TL10] (1,0 điểm) a) Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau. b) Dựa theo sự phân tích biểu đồ trên, trong buổi liên hoan cuối năm khối lớp 7,nên mua những loại nước uống nào? Hết thuvienhoclieu.com Trang 38
 20. 7 a/ Bảng thống kê này có 2 số liệu chưa hợp lí : 0,25 - Dữ liệu tỉ số % của truyện tranh bằng 118% vượt quá 100%. (0,75đ) - Dữ liệu tỉ số % của các loại sách lớn hơn 100%. 0,5 8 a/ - Dữ liệu định tính là: Loại lồng đèn , màu sắc. 0,25 - Dữ liệu định lượng là: số lượng đèn. (0,5đ) 0,25 b/ Tổng số đèn là 40 ˆ 0 9 Ta có A1 B1( 130 ) và chúng vị trí đồng vị a // b 0,25 (0,75đ) 0,25 0,25 10 a) Phân tích biểu đồ trên ta thấy: - Biêủ đồ biểu diễn các thông tin về tỉ số phần tram cá loại thức (1,0đ) uống yêu thích của học sinh khối lớp 7. - Có bốn loại thức uống là: nước chanh, nước cam, nước suối , trà 0,25 sữa. - Trà sữa chiếm tỉ lệ cao nhất. - Nước chanh, nước cam chiếm tỉ lệ thấp nhất. 0,25 b) Nên mua nước chanh, nước cam, nước suối , trà sữa Trog đó trà sữa 0,5 được mua nhiều nhất. Hết thuvienhoclieu.com Trang 40