Đề khảo sát giữa kì 2 môn Toán Lớp 7

docx 3 trang hoangloanb 13/07/2023 1580
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát giữa kì 2 môn Toán Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_giua_ki_2_mon_toan_lop_7.docx

Nội dung text: Đề khảo sát giữa kì 2 môn Toán Lớp 7

  1. Câu8. Biết 7x = 4y và y – x = 24. Khi đó, giá trị của x, y là A. x = −56, y = −32; B. x = 32, y = 56; C. x = 56, y = 32; D. x = 56, y = −32. Câu8. Biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 2. Khi x = –3 thì giá trị của y bằng bao nhiêu? A. –6; B. 0; C. –9; D. –1. Câu10. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = –12 thì y = 8. Khi x = 3 thì y bằng: A. –32; B. 32; C. –2; D. 2. Câu11. Biểu thức đại số biểu thị “Bình phương của tổng của hai số x và y” là A. x2 – y2; B. x + y; C. x2 + y2; D. (x + y)2. Câu12. Hệ số tự do của đa thức M = 8x2 – 4x + 3 – x5 là A. 1; B. 4; C. 3; D. 5. Câu13. Cho hai đa thức P(x) = 6x3 − 3x2 − 2x + 4 và G(x) = 5x2 − 7x + 9. Giá trị P(x) − G(x) bằng A. x2 − 9x +13; B. 6x3 − 8x2 + 5x −5; C. x3 − 8x2 + 5x −5; D. 5x3 − 8x2 + 5x +13.