Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

doc 6 trang hoangloanb 13/07/2023 1300
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_1_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2022_2023_c.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. A. a = 14%; b = 69%; c = 3%; d = 14%. B. a = 100%; b = 500%; c = 25%; d = 100%. C. a = 0,14%; b = 0,69%; c = 0, 03%; d = 0,14%. D. a = 69%; b = 14%; c = 3%; d = 14%. Câu 7.NB. : Hình nào là biểu đồ hình quạt tròn trong các hình bên dưới? A. Hình a. B. Hình b. C. Hình c. D. Hình d. Câu 8. NB. Số mặt của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' là A B D C 3cm , , A B 2cm , , D 4 cm C A.3 B.4 C.5. D.6 Câu 9. NB. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là: A.6 B.8 C.10 D.12 Câu 10. TH. Thể tích của hình hộp chữ nhật bên là A B D C 3cm , , A B 2cm , , D 4 cm C A.6 cm3 . B.8 cm3 . C.12 cm3 . D.24 cm3 . Câu 11.TH.Cho hình lập phương có cạnh bằng 4cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng: A.16.4 cm2 . B.4.4cm2 . C. 42 .4 cm. D. 4.4.4cm. Câu 12.NB. Cho hình bên dưới là lăng trụ đứng tam giác ABC.A ' B ' C ' các mặt bên của hình là những hình gì? B C A , B , , C A A.Tam giác. B.Tứ giác. C.Hình chữ nhật. D.Hình vuông.
  2. PHẦN 2: TỰ LUẬN (6,0 điểm) 5 Câu 17.(1,0 điểm) Cho các số hữu tỉ sau: ; - 3; - 1,5; 3 2 NB. a) Số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm? TH. b) Biểu diễn các số hữu tỉ đã cho trên cùng một trục số. Câu 18.TH. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính: 2 3 a)1 3 5 5 5 3 4 3 b) . . 9 11 9 11 2 1 2 c) 2023 .3 3 Câu 19. TH.(1,5 điểm) Tìm x, biết: 2 1 a) x 3 3 7 4 3 b) .x 3 7 7 Câu 20. VD.(1,5 điểm) Một cái bể hình hộp chữ nhật và một cái chai có kích thước và thể tích như hình bên dưới. Cho biết một chai nước đầy rót hết vào bể. a) Tính thể tích của cái bể. b) Tính chiều cao mực nước sau khi rót hết một chai nước vào bể. Câu 21.VD.(0,5 điểm) Chào mừng năm mới Nhâm Dần, Thế giới di dộng giảm giá một dòng máy tính bảng như sau: Đợt I giảm 10%, đợt II giảm 8% so với giá sau khi đã giảm ở đợt I. Chiếc máy tính bảng giá ban đầu là 20 000 000 đồng. Hỏi sau 2 đợt giảm giá chiếc máy tính bảng bán với giá bao nhiêu? HẾT
  3. 7 4 3 .x 3 7 7 7 3 4 .x 3 7 7 7 0,25 b .x 1 0,25 (0,75đ) 3 7 0,25 x 1: 3 3 x 7 20a Thể tích của hình hộp chữ nhật: (1,đ) 1,0 V a.b.c 20.40.40 32000 cm3 Chiều cao mực nước sau khi rót hết một chai nước vào bể b V 2000 0,5 (0,5đ) h 2,5 cm a.b 20.40 21 Giá của chiếc máy tính bảng sau 2 đợt giảm là 0,5 (0,5,đ) 20000000.(100% 10%).(100% 8%) 16560000 đồng Ghi chú: Học sinh trả lời hoặc giải bằng những cách khác đúng vẫn chấm điểm tối đa. Hết