Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

docx 4 trang hoangloanb 13/07/2023 6583
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_mon_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_n.docx

Nội dung text: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Biết rằng, số nhịp hô hấp của học sinh này là 18 nhịp/ phút, mỗi nhịp hít vào một lượng khí là 480ml. Hãy cho biết trong một ngày học sinh này đã lấy từ môi trường bao nhiêu lít khí oxygen và thải ra môi trường bao nhiêu lít khí carbon dioxide qua đường hô hấp ? Câu 6( 2,5 điểm): Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là một chuỗi các thay đổi về kích thước, số lượng các thành phần trong tế bào. Ở tế bào nhân thực, sự lớn lên là một giai đoạn chuẩn bị dài, sự sinh sản là quá trình tạo ra tế bào mới. a) Sự lớn lên của tế bào biểu hiện như thế nào? b) Sự sinh sản làm thay đổi số lượng thành phần nào của tế bào? c) Một tế bào sau khi sinh sản tạo thành mười sáu tế bào mới. Tế bào đó đã trải qua mấy lần sinh sản? d) Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sự lớn lên và sự sinh sản của tế bào. Câu 7(2,0 điểm): Quan sát hình bên và cho biết biểu hiện có thể xuất hiện ở người bị nhiễm virus corona và biện pháp phòng chống. Câu 8(2,0 điểm): Nêu hướng và độ lớn các lực trong hình vẽ sau, cho tỉ lệ xích 1 cm ứng với 10 N. Hết
  2. b) Thể tích oxygen trong không khí: 12.20% = 2,4m3. 1,0 Thể tích oxygen con người sử dụng: 2,4. 1/3= 0,8m3 5 Đổi 480ml = 0,48 lít. (3,5 điểm) - Trong một giờ (60 phút), số nhịp thở: 18.60 = 1080 nhịp. 0,5 - Trong một ngày (24 giờ), số nhịp thở: 24.1080 = 25 920 nhịp. 0,5 - Thể tích khí hít vào trong một ngày: 25 920.0,48 = 12 441, 6 lít. 0,5 - Tỉ lệ oxygen sử dụng: 20,96% – 16,04% = 4,92%. 0,5 - Thể tích oxygen đã lấy từ môi trường: 4,92%.12 441,6 lít = 0,5 612,13 lít. - Tỉ lệ khí carbon dioxide thải ra môi trường: 4,10% - 0,03% = 0,5 4,07%. - Thể tích khí carbon dioxide thải ra môi trường: 4,07%.12441,6 0,5 = 506,37 lít. 6 a) Sự lớn lên của tế bào là sự tăng lên về kích thước: 0,5 (2,5 điểm) - Màng tế bào giãn ra - Chất tế bào nhiều thêm - Nhân tế bào lớn dần b) Khi tế bào sinh sản, nhân tế bào sẽ bị biến đổi về số lượng. 0,5 c) Số tế bào tạo thành sau n lần sinh sản là 16 → Số lần sinh sản của tế bào là: n = √16 = 4 0,5 d) Sơ đồ: 1,0 7 - Biểu hiện của người bị nhiễm virus corona là: 1,0 (2,0 điểm) + Sốt hoặc ớn lạnh + Đau họng, ho, khó thở + Mệt mỏi, đau cơ, đau người, đau đầu, mất vị giác/khứu giác - Biện pháp phòng tránh: 1,0 + Rửa tay thường xuyên với xà phòng + Đeo khẩu trang + Hạn chế tụ tập nơi đông người + Tránh tiếp xúc với nguồn bệnh 8 a) Lực tác dụng vào vật A có: 1,0 (2,0 điểm) - hướng: nằm ngang và từ trái sang phải. - độ lớn: 30 N ứng với 3cm vì 1cm ứng với 10N. b) Lực tác dụng vào vật B có: - hướng: thẳng đứng và từ dưới lên trên - độ lớn: 20 N ứng với 2cm vì 1 cm ứng với 10N. 1,0 Tổng 20