Đề kiểm tra giữa kì II môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Lê Hồng Phong (Có đáp án)

docx 3 trang hoangloanb 13/07/2023 1720
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì II môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Lê Hồng Phong (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_ki_ii_mon_khoa_hoc_tu_nhien_lop_7_nam_hoc_2.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kì II môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Lê Hồng Phong (Có đáp án)

  1. A. một số phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại. B. chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường bên ngoài cơ thể, nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại. C. những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại. D. chuỗi phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại. Câu 11. Sinh trưởng ở sinh vật là A. sự tăng lên về kích thước cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào. B. sự tăng lên về khối lượng cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào. C. sự tăng lên về kích thước và khối lượng cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào D. biến đổi diễn ra trong đời sống của cá thể. Câu 12. Ở thực vật có hai loại mô phân sinh là A. mô phân sinh cành và mô phân sinh rễ. B. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên. C. mô phân sinh lá và mô phân sinh thân. D. mô phân sinh ngọn và mô phân sinh rễ. II. TỰ LUẬN Câu 13. (1,5đ) a)Magnesium oxide (gồm 1 nguyên tử magnesium và 1 nguyên tử oxygen). Hãy tính khối lượng phân tử của nó. (0,5 đ) b) Dựa vào hình vẽ sau đây em hãy mô tả quá trình tạo thành liên kết ion trong phân tử Sodium chloride. (1,0 đ) Câu 14. (1,0 điểm) Nêu điều kiện để ta nghe thấy tiếng vang? Em thường nghe thấy tiếng vang ở đâu? (Nêu 2 ví dụ). Câu 15. (2 điểm) Dựng ảnh của vật dạng một mũi Atên đặt trước gương phẳng như hình vẽ B