Đề khảo sát chất lượng học sinh môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Phòng GDĐT Thiệu Hóa (Có đáp án)

pdf 5 trang hoangloanb 13/07/2023 2000
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học sinh môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Phòng GDĐT Thiệu Hóa (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_khao_sat_chat_luong_hoc_sinh_mon_khoa_hoc_tu_nhien_lop_7.pdf

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng học sinh môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Phòng GDĐT Thiệu Hóa (Có đáp án)

  1. 2 Câu 12: Sinh sản là một trong những đặc trưng cơ bản và cần thiết cho các sinh vật nhằm A. Đảm bảo sự phát triển liên tục của loài. B. Duy trì sự phát triển của sinh vật. C. Đáp ứng nhu cầu năng lượng của sinh vật. D. Giữ cho cá thể sinh vật tồn tại. Câu 13: Sinh sản hữu tính là A. Hình thức sinh sản có sự kết hợp yếu tố đực và yếu tố cái tạo nên hợp tử. B. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 yếu tố đực tạo nên hợp tử. C. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 yếu tố cái tạo nên hợp tử. D. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của tế bào đực và tế bào cái tạo nên hợp tử. Câu 14: Sinh sản vô tính là A. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của các tế bào sinh sản chuyên biệt. B. Hình thức sinh sản ở tất cả các loại sinh vật. C. Hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. D. Hình thức sinh sản có nhiều hơn một cá thể tham gia. Câu 15: Nhóm các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sinh sản của sinh vật là A. Gió, nước, hormone. B. Gió, nước, thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm. C. Gió, nước, thức ăn, hormone. D. Thức ăn, nhiệt độ, con người. Câu 16: Sự thụ phấn là quá trình A. Chuyển hạt phấn từ bao phấn sang bầu nhụy. B. Chuyển giao tử đực từ bao phấn sang vòi nhụy. C. Chuyển hạt phấn từ bao phấn sang đầu nhụy. D. Chuyển hạt phấn từ bao phấn sang noãn. II. Tự Luận ( 6,0 điểm) Câu 17: (1 điểm) a. Vì sao khi gõ mạnh vào mặt trống thì nghe âm phát ra to hơn so với khi gõ nhẹ vào mặt trống? b. Hình 13.16 vẽ tia sáng đi vào và đi ra khỏi một hộp kín qua các lỗ nhỏ. Biết rằng trong hộp kín có một hoặc hai gương phẳng. Em hãy xác định vị trí đặt gương phẳng và vẽ đường truyền ánh sáng trong mỗi hộp. Câu 18: (1 điểm) a. Có 1 số quả đấm cửa bằng sắt được mạ đồng bên ngoài và 1 số quả đấm bằng đồng giống hệt nhau. Làm thế nào để xác định đâu là quả đấm cửa bằng đồng? b. Biết chiều đường sức từ của hai thanh nam châm như hình 15.5. Hãy xác định tên các cực từ của hai nam châm.
  2. 4 PHÒNG GDĐT THIỆU HOÁ HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH Năm học 2022-2023 (ĐỀ CHÍNH THỨC) Môn: KHTN – Lớp 7 (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) I. Trắc nghiệm: (mỗi ý đúng 0,25 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 D D C C C D A B A D D A A C B C II. Tự luận: Câu Nội dung Điểm Câu a Vì khi gõ mạnh thì mặt trống dao động mạnh hơn, biên độ dao động lớn 0,25 17 hơn nên âm phát ra to hơn (1đ) b Từ các tia tới và tia ló xác định được vị trí các gương như trong 0,75 hình: - Dùng nam châm đưa đến gần các quả đấm cửa để nhận biết 0,25 a - Nam châm hút quả đấm nào thì đó làm bằng sắt mạ đồng, nam châm không hút là quả đấm bằng đồng. 0,25 Bên ngoài nam châm, đường sức từ có chiều đi ra từ cực bắc, đi vào cực 0,25 nam của nam châm. Từ đó ta xác định được các cực từ của nam châm. Câu 0,25 18 (1đ) b