Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS TT Vị Xuyên

doc 2 trang hoangloanb 14/07/2023 1100
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS TT Vị Xuyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_ki_2_mon_khoa_hoc_tu_nhien_lop_7_nam_hoc_20.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS TT Vị Xuyên

  1. TRƯỜNG THCS TT VỊ XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Họ, tên, chữ ký KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Năm học 2022 - 2023 - Giám thị số 1: BÀI KIỂM TRA MÔN: KHTN 7 - Giám thị số 2: Thời gian làm bài: 90 phút Bài làm gồm có: tờ Số phách (Do Chủ tịch Hội đồng chấm thi ghi) Điểm bài thi Họ, tên, chữ ký Số phách Bằng số Bằng chữ - Giám khảo số 1: (Do Chủ tịch Hội đồng chấm thi ghi) - Giám khảo số 2: ĐỀ BÀI Điểm từng câu: KIỂM TRA I. Trắc nghiệm. (2,0 điểm) I.Trắc nghiệm GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: đ Câu 1. Nam châm hút vật nào dưới đây? Ngày: / ./2022 Câu 2: đ A. Dây đồng. B. Thước nhựa. Hội đồng coi kiểm tra: Câu 3: đ C. Đinh sắt. D. Giấy vụn. Câu 4: đ Câu 2. Khi đưa cực Bắc của một nam châm lại gần cực Nam của một Trường THCS Thị trấn Vị Xuyên Câu 5: đ thanh nam châm khác thì chúng sẽ Môn: KHTN 7 Câu 6: đ A. hút nhau. B. có lúc hút nhau có lúc đầy nhau. C. đẩy nhau. D. không tương tác với nhau. Câu 7: đ Số tờ: Câu 8: đ Câu 3. Khi ta thay đổi chiều dòng điện chạy qua ống dây của nam châm điện thì Số báo danh: II.Tự luận A. chiều của từ trường và độ mạnh của lực từ không thay đổi. Câu 1: đ Họ và tên thí sinh: B. chiều của từ trường và độ mạnh của lực từ đều thay đổi. Câu 2: đ C. chiều của từ trường không đổi nhưng độ mạnh của lực từ thay đổi. Câu 3: đ D. chiều của từ trường thay đổi nhưng độ mạnh của lực từ không thay Sinh ngày: / / Câu 4: đ đổi. Câu 5: đ Câu 4. Có thể tăng độ mạnh lực từ của nam châm điện bằng cách Nơi sinh: Cộng: đ A. tăng cường độ dòng điện và tăng số vòng dây. B. giảm cường độ dòng điện và giảm số vòng dây. Học sinh trường THCS Thị trấn Vị Xuyên C. tăng cường độ dòng điện và giảm số vòng dây. Thí sinh gấp tờ giấy kiểm tra theo dòng kẻ này D. giảm cường độ dòng điện và tăng số vòng dây. CHÚ Ý: Câu 5. Khi nuôi cá cảnh trong bể kính có thể làm tăng lượng khí cho cá Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phần trên bằng cách nào? theo sự hướng dẫn của giám thị. A. Làm đẹp bể cá. Thí sinh không được ký tên hay dùng bất cứ ký hiệu gì để đánh dấu bài thi. B. Tăng nhiệt độ trong bể. Bài thi phải được viết rõ ràng bằng một loại bút, C. Để hạn chế sự thoát hơi nước ở lá. một thứ mực; không được viết bằng mực đỏ, bút D. Thả rong hoặc cây thủy sinh khác vào bể cá. chì (trừ vẽ đường tròn); không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng; phần viết hỏng phải dùng Câu 6. Quá trình nào sau đây thuộc trao đổi chất ở sinh vật? thước gạch chéo; không được gạch tẩy, xóa bằng A. Phân giải protein trong tế bào. bất kỳ cách gì (kể cả bút xóa). B. Tế bào, máu và đến cơ quan bài tết . Trái các điều trên, bài của thí sinh sẽ bị loại C. Lấy carbon dioxide và thải oxygen ở thực vật. D. Vận chuyển thức ăn từ miệng xuống dạ dày.