Đề kiểm tra học kì 1 môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023

docx 10 trang hoangloanb 14/07/2023 1120
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_khoa_hoc_tu_nhien_lop_7_nam_hoc_202.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì 1 môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Năm học 2022-2023

  1. MỨC ĐỘ Tổng số câu TN/ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng số ý TL Chủ đề Điểm số Tự Trắc Tự Trắc Tự Trắc Tự Trắc Tự Trắc luận nghiệm luận nghiệm luận nghiệm luận nghiệm luận nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5. Quang hợp ở thực vật 1 0,5 (3 tiết) 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp (2 tiết) 7. Thực hành về quang hợp ở cây xanh. (2 tiết) 8. Hô hấp tế bào (4 tiết) 1 0,5 9. Các yếu tố ảnh hưởng đến 1 1,0 hô hấp tế bào (2 tiết) 10. Tốc độ của chuyển động 1 1,0 (5 tiết) 11. Đồ thị quãng đường - thời 1 0,5 gian (6 tiết) 12. Sự truyền âm (3 tiết) 1 1,0 13. Biên độ, tần số, độ to và 1 1 1,5 độ cao của âm.(5 tiết)
  2. hiệu nguyên tố hoá học. Thông hiểu - Viết được kí hiệu hóa học của một số nguyên tố. - Nêu được khối lượng của 1 nguyên tử theo đơn vị quốc tế amu (đơn vị khối lượng nguyên tử ). Nhận biết – Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 1 Câu 14 – Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, 2.Bảng tuần hoàn chu kì. nguyên tố hóa học Thông hiểu Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên 1 Câu 15 tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn. Nhận biết - Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng. 3. Vai trò của TĐC 1 Câu 5 - Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng và chuyển hoá năng trong cơ thể. lượng ở sinh vật Vận dụng - Vận dụng kiến về sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giải thích các hiện tượng thực tế.
  3. (như gảy đàn, gõ vào thanh kim loại, ). - Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí. Vận dụng - Thực hiện thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào thanh kim loại, ) để chứng tỏ được sóng âm có thể truyền được trong chất rắn, lỏng, khí. - Từ hình ảnh hoặc đồ thị xác định được biên độ và tần số sóng âm. 13. Độ to và độ cao Nhận biết - Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm. 1 Câu 3 của âm Vận dụng - Sử dụng nhạc cụ (hoặc học liệu điện tử, dao động kí) 1 Câu 10 chứng tỏ được độ cao của âm có liên hệ với tần số âm 14. Phản xạ âm Nhận biết - Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém. 1 Câu 1 Thông hiểu - Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế về sóng âm. Vận dụng - Đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ. 15. Sự truyền ánh Nhận biết - Nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng. 1 Câu 4 sáng Thông hiểu - Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm thu được năng lượng ánh sáng. - Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm tạo ra được mô hình tia sáng bằng một chùm sáng hẹp song song.
  4. Câu 3: (NB) Đơn vị dùng để đo độ to của âm là: A. dB B. Hz C. Niu tơn D. kg Câu 4: (NB) Hiện tượng và ứng dụng nào sau đây không liên quan đến năng lượng của ánh sáng? A. Chai nước để ngoài nắng, nước trong chai dần nóng lên. B. Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời ở các hộ gia đình. C. Máy tính cầm tay sử dụng năng lượng mặt trời. D. Hiện tượng cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Câu 5: (NB) Những vai trò nào sau đây là vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể sinh vật? (1) Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể. (2) Cung cấp nhiệt năng sưởi ấm không khí xung quanh cơ thể. (3) Xây dựng, duy trì, sửa chữa các tế bào, mô, cơ quan của cơ thể. (4) Loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. (5) Hấp thụ năng lượng ánh sáng Mặt trời. A. (2), (3), (4). B. (1), (3), (4). C. (1), (3), (5). D. (2), (4), (5). Câu 6: (TH) Quang hợp ở cây xanh là quá trình chuyển hóa năng lượng từ A. hóa năng thành quang năng. B. hóa năng thành nhiệt năng. C. quang năng thành hóa năng D. quang năng thành nhiệt năng. Câu 7 :(NB) Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu hóa học của nguyên tố sodium? A. NA.B. Na. C. na. D. nA. Câu 8 : (TH) Nguyên tử trung hòa về điện, vì trong nguyên tử có: A. số p = số e.B. số p= số n.C. số n= số e. D. số p= n= e. II. Tự luận (6,0 điểm). Câu 9 (1,0 điểm)VDC. Một ô tô chuyển động lên dốc dài 300m hết 60 giây, xuống dốc với tốc độ 36km/h trong thời gian 40 giây. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên toàn bộ quãng đường trên.
  5. Tần số dao động của vật B là: 90:3 = 30Hz 0,25 Vật B phát ra âm cao hơn vật A vì tần số dao động cao hơn. 0,5 Nguồn âm là những vật phát ra âm. 0,5 11 Âm có thể truyền qua được môi trường rắn, lỏng, khí và không thể truyền được môi trường chân không 0,5 Khi bảo quản các loại hạt (lúa, ngô, đậu, ) để làm giống cho vụ sau, người ta thường phơi hạt thật khô và cất 1,0 12 giữ hạt trong các bình, lọ đậy thật kín vì: khi phơi khô làm cho hạt bị mất nước, đồng thời cất giữ hạt trong bình, lọ đậy thật kín tránh hạt tiếp xúc với khí oxygen, hơi nước trong không khí để hạt khô có hô hấp ở mức tối thiểu. a. 0,25 - Khái niệm hô hấp tế bào: là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. 13 - Phương trình tổng quát dạng chữ thể hiện quá trình hô hấp tế bào: Glucose + Oxygen → Carbon dioxide + Nước + Năng lượng (ATP và nhiệt). b. Quá trình phân giải và tổng hợp chất hữu cơ trái ngược nhau nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau vì: 0,25 quá trình tổng hợp chất hữu cơ là nguyên liệu cho phân giải trong hô hấp tế bào; quá trình phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho quá trình tổng hợp. - Các NTHH được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. 0,5 0,25 - Các NT trong cùng một hàng có cùng số lớp e trong nguyên tử. 14 0,25 - Các NT trong cùng một cột có tính chất gần giống nhau. - Nguyên tố kim loại :Na,Li 0,25 15 - Nguyên tố phi kim : F,C 0,25 Hết Đ ông Cương ngày 12/12/2022 Kí duyệt BGH Kí duyệt Tổ chuyên môn Nhóm giáo viên làm đề Nguyễn Ngọc Thuận. Lê Thị Vân. Nguyễn Thị Phương. Trần Thị Phượng.